SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Jsme si vědomi, že jsme nedílnou součástí světa a společnosti kolem nás. Proto podporujeme aktivity zaměřené zejména děti, které postihla nemoc nebo úraz.